– Derfor må kommunene ha planer slik at de raskt kan oppskalere kapasitet for vaksinasjon, sier Kjerkol i en pressemelding.

Tirsdag redegjorde Kjerkol for Stortinget om regjeringens nye koronastrategi. Der slo hun fast at pandemien ikke er over, selv om regjeringen lettet på de siste koronatiltakene om å være hjemme ved koronasmitte.

– Vaksine er vårt viktigste virkemiddel mot pandemien, og koronavaksinasjonsprogrammet videreføres til juni 2023, sier Kjerkol.

Gjennom en avtale med EU har regjeringen bestilt vaksiner fra Pfizer-BioNTech og Moderna, som også inkluderer vaksiner utviklet for omikronvarianten. Det er imidlertid ikke avklart når disse er ferdig utviklet, eller om de vil være bedre egnet enn de som benyttes i dag, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen beholder PCR-testing i kommunene

Regjeringen ber kommunene om å beholde sin beredskap og korona-testkapasitet slik at de kan teste én prosent av befolkningen i uken med PCR.

– Kommunene skal kompenseres for nødvendige merutgifter som følge av den økte beredskapen. Regjeringen vil komme tilbake med en fornyet vurdering av beredskapsnivå og kompensasjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), som tirsdag redegjorde for Stortinget om regjeringens nye koronastrategi.

I forkant hadde Helsedirektoratet anbefalt regjeringen å avvikle det kommunale testtilbudet fra 1. mai, og i stedet gå over til testing hos lege i de tilfellene der det blir vurdert som relevant.