Kjetil unngår nå å måtte avvise tre fjerdedeler av publikummet: – En virkelig stor lettelse

Da beskjeden kom om at konsertlokaler med ikke-fastmonterte stoler kun fikk ta femti publikummere, så det en liten stund mørkt ut for Marius Roth Christensens juleforestilling «Jul i en annerledes tid».