Vestfold Røde Kors varsler i et oppslag i TB 24. november at kompetansesenteret Stella og Castor skal legges ned neste år. Årsak manglende langsiktig finansiering. -Trist, sier distriktsleder Harald Halum i Vestfold Røde Kors i en kommentar til avisen.

Et tragisk nederlag, sier jeg. For dette senteret har gjennom år stått for et uvurderlig viktig integreringsarbeid, først og fremst blant kvinner. Ikke minst her i Tønsberg kommune hvor senteret også er plassert. Som lokalsamfunn kan vi simpelthen ikke miste tilbudet. I hvert fall ikke uten at det sendes en klar beskjed til de som kan redde det; våre folkevalgte i kommunestyrer og på fylkesting.

Etter at TB presenterte nyheten for flere dager siden, har jeg ventet på at noen skulle reagere i avisens spalter. Tidligere brukere, deres organisasjoner, andre personer eller organisasjoner som er opptatt av at vi skal gjøre alt vi kan for å få til en vellykket integrering, Men det har dessverre vært dørgende stille. Det bekreftes av avisens eget arkiv.

Ingen har funnet det påkrevet å kommentere Røde Kors sin beslutning eller mye viktigere tatt til orde for at nå må de folkevalgte komme på banen fort som fy! For nå brenner det nemlig under bena deres- på tvers av partigrensene. For en nedleggelse av dette senteret vil sette integreringsarbeidet kraftig tilbake. Et arbeid som er av største betydning om man faktisk VIL POLITISK gjøre noe med barnefattigdom og de økende forskjellene i Norge.

I desembermøtet skal kommunestyret vårt her i Tønsberg både behandle budsjettet for neste år og vedta hvor mange nye flyktninger vi skal ta imot. Formannskapet anbefaler 40, samme antall som kommunen er bedt om å ta imot. Det er en klok beslutning. Men å beslutte antall for hvor mange som får komme til kommunen vår, er den lette delen av forpliktelsene til de folkevalgte. Det er integreringen som er krevende.

Så hva slags plan har politikerne i fylkestinget og i kommunestyret vårt og på Færder? Skal senteret begraves i stillhet eller har de tenkt å redde det gjennom bevilgninger?

Jeg venter i spenning og krysser fingrene for at de politikerne som vi valgte til kommunestyrer og fylkesting for to år siden nå erkjenner og gjør de nødvendige tiltak for å sikre videre drift av dette senteret i Tønsberg.