Gå til sidens hovedinnhold

Klima pseudovitenskap, publisert av amatører?

Artikkelen er over 1 år gammel

Det har pågått en heftig debatt i Tønsbergs Blad mellom sivilingeniør Arve Gleissner Gustavsen, Nils Kristian Aanderaa og professor Birger Sevaldson angående presentasjon av forskningsresultater som ikke er publisert i et tidsskrift med refereeordning.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da vi (Thorstein Seim og Borgar Tørre Olsen) står bak denne forskningen som er beskrevet med ord som pseudovitenskap og ”fake news” kan det være greit å gi litt bakgrunnsinformasjon om oss, da Aanderaa og professor Sevaldson synes å tro at vi er to ustuderte røvere som man ikke burde gi plass i Tønsbergs Blad. Det er bare å google oss.

LES OGSÅ: Vitenskap og pseudovitenskap

For det første har vi drevet med eksperimentell biofysikk, fysikk og modellering i hele vårt liv. Blant annet en dr. philos-grad i elektrofysiologi og andre tekniske/ fysikalske målemetoder. Vi har begge publisert i noen av de mest prestigetunge tidsskrifter, som Nature London, Journal of the Optical Society of America, Journal of Physiology, IEEE Journal of Selected Areas in Communication og en rekke andre referee-tidsskrifter.

LES OGSÅ: Trakassering av forskere

Problemet med dagens forskning på klima er at det er blitt dannet et gigantlaug (IPCC) med gigantbudsjetter og som sperrer alle tenkelige faglige tidsskrifter for resultater som kunne så tvil om rådende teori om menneskeskapt oppvarming av kloden vår. Thorstein Seim har, i en artikkel i Geoforskning.no, simpelthen etterprøvd et eksperiment som romorganisasjonen NASA hadde foreslått i årevis som egnet til å bevise CO2s oppvarmingseffekt, se selv: http://web.archive.org/web/20090301042750/http:/glory.gsfc.nasa.gov/globalwarmingexperiment.html

LES OGSÅ: Pseudovitenskap er juks

Denne referansen er nå totalt vasket vekk av NASA fra alle mulige kilder, og måtte hentes ut med hjelp av spesiell software fra web.archive.org. Vi har heller ikke funnet noen referee artikler som kan demonstrere de påståtte resultatene, til tross for påstanden om at dette kunne enhver skoleelev eller student utføre. Artikkelen til Thorstein som omtales: https://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1308-et-lite-co2-eksperiment

LES OGSÅ: Hvem jukser, Sevaldson?

Mer CO2 - mindre temperaturøkning

Den andre artikkelen hans handler om is- og varmetider gjennom flere hundre tusen år, analysert fra iskjernedata. Disse viser at CO2-stigningen kommer mange hundre år etter at temperaturen begynner å stige. Men når CO2 deretter øker mer og mer, så avtar temperatur-økningen! Se selv: https://www.geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/1102-leder-okt-mengde-co2-i-atmosfaeren-til-okt-temperatur

Vi har siden 2016 fortsatt med eksperimenter for å etterprøve de rådende teorier, men finner bare minimale effekter av 100 prosent CO2-konsentrasjoner sammenlignet med luft.

LES OGSÅ: Derfor lar vi dem holde på

For å belyse hvor sterk den rådende teorien dominerer publiseringsmulighetene, så argumenterte selv redaksjonen i det norske tidsskriftet ”Fra Fysikkens Verden” at de bare kunne publisere allerede ”velkjente” resultater og ikke noe som strider mot godkjent teori.

Derfor er det ofte nødvendig å benytte mer åpne kanaler som Geoforskning.no for å nå ut med våre funn. Hvis Nils Kristian Aanderaa og prof. Birger Sevaldson har forslag til tidsskrifter med referee som i det minste gir oss en ordentlig vurdering (referee) ville det glede oss.

Kommentarer til denne saken