I Tønsbergs Blad har det i seinere tid vært flere diskusjoner om menneskets påvirkning på klimaet. Svært få har anledning til selv å undersøke om økende utslipp av CO2 medfører en fare for kommende generasjoner. Derfor er det forskere som gjør slike undersøkelser. De publiserer resultatene sine i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter og diskuterer og konkluderer.

I den informasjonsflommen som vi utsettes for i dag, er det viktig å skille sannhet og vitenskapelige fakta fra «fake news». I likhet med vår regjering, vårt storting, våre universiteter, forvaltningen, næringslivet og alle troverdige medier, så velger vi i Naturvernforbundet å stole på de seriøse internasjonale og nasjonale forskningsinstituttene.

FNs klimapanel er sammensatt av anerkjente klimaforskere fra hele verden og resultatene av deres forskning og deres rapporter viser at økende CO2 mengde i atmosfæren fører til økt temperatur og endringer i vær og klima. Utslipp fra menneskelig aktivitet har bidratt til en kraftig økning av drivhusgasser i atmosfæren. Da blir mer varmeenergi igjen på jorda, i havene, på land og i lufta. Og det er akkurat det som skjer, og som gir global oppvarming. Temperaturmålinger over hele verden underbygger det forskerne og klimapanelet sier.

Klimaforskerne har kommet til at klimaendringene kan medføre tørke, flom, ekstremvær og reduserte avlinger fra landbruket verden over. Disse farene må vi ta på største alvor, av hensyn til oss selv og ikke minst våre etterkommere.

Klimaendringene er skremmende. Det er derfor man verden over arbeider for å redusere klimagassutslipp og motvirke klimaendringene. Det er fullt forståelig at mange synes at tiltakene er vanskelige å forholde seg og blir opprørt over dem. Men det hjelper ikke å forsøke å bortforklare de vitenskapelig beviste sannheter. La oss heller bruke avisenes spalteplass til å diskutere hvilke klimatiltak som er mest rettferdige og effektive.