Deler ut hundrevis av millioner, men Tønsberg får ikke elektriske bysykler av én grunn

Tønsberg kommune gjør ikke nok for begrense bilbruken i kommunen.

DEL

Tønsberg kommune søkte i februar om støtte på 500.000 kroner til en leieordning for 36 elektriske bysykler.

Miljødirektoratets tilskuddsordning «Klimasats-støtte til klimasatsing i kommunene» har fått to hundre millioner kroner fra statsbudsjettet. Miljødirektoratet fikk 574 søknader til tilskuddsordningen. Søknadene hadde et samlet beløp på 577 millioner kroner. Det var åtte søknader om elsykler til miljødirektoratets tilskuddsordning, søknadene hadde en samlet verdi på 71 millioner kroner.

Målet med ordningen «Klimasats-støtte til klimasatsing i kommunene» er å hjelpe kommunene til å redusere klimagassutslipp og omstillingen til et lavtutslippsamfunn. Miljødirektoratet skriver i et brev at de prioriterte søknader som med stor sannsynlighet vil bidra med klimagassreduksjon, hovedsakelig kommuner som har målrettet tiltak for å erstatte fossil biltransport med sykkel.

Tiltak som legger til rette for at lengre og tyngre reiser kan tas med sykkel blir prioritert.

Miljødirektoratet skriver videre at, sykkeltiltak som kombineres med restriksjoner av biltrafikken øker sannsynligheten for klimaeffekt. Direktoratet skriver videre at prosjektet framstår som positivt for å legge til rette for at flere sykler, men at tiltaket sannsynligvis vil ha begrenset effekt siden det ikke kombineres med andre tiltak for å begrense klimagassutslipp og spesielt biltrafikk. Et eksempel på dette kunne vært å redusere muligheten til å parkere med bil på de aktuelle stedene. Skriver miljødirektoratet.

– Det er også en usikkerhet om hvor effektivt som klimatiltak en bysykkelordning vil være, siden bysykler i utgangspunktet brukes på korte strekninger, hvor gange, kollektiv og egen sykkel ofte er et mer naturlig valg enn bil. Forklarer miljødirektoratet.

Artikkeltags