Jeg synes at det er mange som bryr seg om klimaendringer, men ikke mange nok. Hvis flere hadde brydd seg så hadde for eksempel dyrene hatt et bedre liv. Det er flere dyr som ikke kommer til og finne mat, og da er det ikke lett å passe på barna sine.

Det kommer til å bli flere skogbranner fordi det blir varmere. Det er mange byer som er nærme skogen og mennesker må flytte ut av byen når brannen kommer.

Når havet stiger er det mange som bor ved vannet som må flytte fra hjemmene sine. Jeg tror flere barn bryr seg om miljøet enn voksene, men det er ikke så lett for barna og endre samfunnet.

Voksene burde få hjelp av barna fordi vi skal ha ansvaret for jorda senere. Klimaendringene er den største utfordringen og vi må tenke på det nå og ikke når det er for sent.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.