I kronikk i TB 2. august skriver Aram Karim og Lars Egeland: «Mennesker dør som følge av ekstrem nedbør og flom i Tyskland og Belgia. I USA og i Sibir herjer store skogbranner. Klimaendringene blir synligere for hvert år. Til høsten skal vi velge nytt Storting som kan bli historisk ved at det er det siste Stortinget som har mulighet til å vedta nødvendige klimatiltak før det kun vil handle om brannslukking.»

De to mener tydeligvis at dersom SV (og sikkert MDG og Rødt) sin klimapolitikk blir gjennomført, så vil verden unngå en fremtidig klimakrise og Tyskland, Belgia, USA og Sibir være reddet.

Les også

Dette blir et historisk viktig stortingsvalg for klimaet

Ser man på tilgjengelige data, fremstår en slik påstand som mer enn merkelig eller som en bevisst feilinformasjon med politiske motiver. Dersom Norge i morgen ble helt klimanøytral, ville det bety nesten null for verdens klima, noe som følgende tall viser:

· Norges klimautslipp er 0,3% av verdens utslipp.

· Norges gassproduksjon er 3% av verdens produksjon

· Norges oljeproduksjon er 2% av verdens produksjon

Det er nok andre land som vil være avgjørende for fremtidens klima. Først må kull fases ut. Kina, USA, India og mange land i Europa bruker store mengder kull til bl.a. strømproduksjon. Norge, Sverige og Frankrike bruker hverken kull, olje eller gass til strømproduksjon. Se energiogklima.no, electricityMap.

EU har som mål å være karbonnøytral innen 2055 (Fit for 55). Inntil da - om enn i stadig mindre grad -vil EU ha behov for olje og spesielt gass. Dette viser bl.a. byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2, som skal frakte russisk gass til Europa.

Kronikken avsluttes med følgende kraftsalve: «Vi har ikke råd til at disse partiene (Høyre og AP med samarbeidspartiene FrP og Senterpartiet) skal få dominere klimapolitikken også de neste 4 åra.» Spørsmål er nok snarere: Har Norge råd til SVs symbolpolitikk – en symbolpolitikk som ikke bringer verden nærmere 1,5 gradersmålet.

Arild Alfredsen