Olje og gass har vært veldig viktig for Norge i lang tid. Vi har bygd opp en sikker økonomi, og vi har sikret arbeidsplasser til mange. Men som vi har visst lenge, er gass og olje Norges største syndebukk når det kommer til klimagassutslipp. Ifølge FNs klimapanel har vi kun 9 år på oss til å senke over 50% av verdens klimagassutslipp. Vi må begynne omstillingen nå.

Man hører Frp og Høyre si at norsk gass reduserer utslipp, og senker behovet for den enda mer forurensende kullkraftindustrien. På kort sikt kan gass bidra til å senke utslipp, men det er likevel ikke et argument for å investere i olje og gass. Gass er også et fossilt brennstoff. På kort sikt vil gasskraft erstatte eksisterende kullkraft, men hvis man ser lenger frem i tid vil gasskraft erstatte investeringer i fornybare energikilder. Allerede i 2018 produserte EU mer fornybar energi, enn kull. Gassindustrien er på vei ned, det er dumt å investere videre i den nå.

Det er mange arbeidsplasser som har tilknytning til petroleumsnæringen. I oljedebatten hører vi ofte at avvikling av olje- og gassindustrien vil føre til tap av tusenvis av arbeidsplasser. Det vi nekter å innrømme, eller ikke forstår, er at disse arbeidsplassene uansett vil gå tapt før 2035, fordi lønnsomheten i fossilnæringen går nedover. Da er det fornærmende ovenfor arbeiderne at vi ikke har omstilt oss før, når vi hele tiden har sett det komme. Det må skapes nye arbeidsplasser nå. Vi skal bruke kompetansen og arbeidskraften som ligger i olje-næringen, og videreutvikle det inn i det grønne skifte. Vi er heldige som bor i Norge, som har store muligheter til å drive grønn næringsvirksomhet. Akkurat som med oljen, kan Norge bli verdensledende på grønn industri, og grønn industri betyr arbeidsplasser. Dessuten er det mange arbeidsplasser som trengs når vi skal bygge ut jernbanen, i servicetjenester, innen klimavennlig skipsfart, bærekraftig landbruk, sirkulærøkonomi og kultur. Samtidig som vi må satse mer på forskning og teknologiutvikling.

Oljen har gitt oss økonomisk stabilitet, og er grunnlaget for det samfunnet vi lever i i dag. Men vi er ikke lenger like økonomisk avhengig av olje. Vi har et stort oljefond som gir oss muligheter til å investere i grønn industri, og fornybar energi. På feltet skal vi bli verdensledende. Der ligger det arbeidsplasser og kapital. Vi vet at lønnsomheten på olje og gass går ned. Det viser alle tall. Hele Norges økonomi baserer seg på oljeprisene. Når prisen på olje går ned, går kronen ned, dermed taper øvrige norske næringer på eksport og import. Hvis vi ikke investerer videre i fornybart nå, venter et stort økonomisk tap for Norge.

Det er nå vi har tiden og økonomien vi trenger for en omstilling. Alt henger sammen. Når vi har omstilt oss til fornybar energi, medfølger det sikker økonomi og arbeidsplasser for fremtiden. Det er ikke riktig at norsk gass er miljøvennlig, at omstilling fører til arbeidsledighet og at Norge er avhengig av olje og gass for å ha en sikker økonomi. Det kun et parti som klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Vi stemmer Arbeiderpartiet fordi klimakutt og arbeidsplasser går hånd i hånd.