«Ikke stikk hodet i sanden, men skriv ned dine tanker om klima og miljø.» leste jeg i Tønsbergs Blad en kveld jeg satt hjemme i stua. Hjertet mitt begynte å dunke litt ekstra, for jeg vet at 17-år gamle meg har en klar mening som jeg vil skal bli hørt om akkurat dette. Jeg tenker ofte på fremtiden min, og hvordan jorda kommer til å se ut om ti år. For jeg tror at alle innerst inne vet at det ikke lenger et spørsmål om kloden er i en klimaforandring. Det har blitt vist at jordens gjennomsnittstemperatur øker i takt med oss menneskers enorme utslipp av drivhusgasser. Jorden har blitt et stort timeglass, der tiden renner fra oss, så det er virkelig nå vi må begynne å utvikle nye bærekraftige måter å produsere energi på. Så hva tenker du når jeg sier at kjernekraft er fremtiden? Blir du kanskje litt bekymret og skeptisk, fordi du har hørt om farlige atomvåpen og dramatiske ulykker? Etter andre verdenskrig begynte flere land å satse på kjernekraft laget av grunnstoffet uran, mens andre har tatt avstand fra denne type energi. I dagens samfunn har kjernekraft dessverre blitt et tabubelagt tema fordi enorme skader er knyttet til det. Nå må vi bare tørre å gå imot samfunnets fordommer mot atomkraft, og våge å tenke litt nytt.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

For kjernekraft kan være revolusjonerende for vår fremtid her på jorda. Derfor mener jeg at vi bør få atomkraft frem i lyset, og faktisk satse på denne type energi. Men ikke av uran, men av grunnstoffet thorium. For thorium har enda flere fordeler enn uran, og jeg tror at hvis vi erstatter uran med thorium, vil mange flere begynne å akseptere bruken av kjernekraft.

Den første grunnen til at thorium lønner seg, er at det finnes fire ganger mer thorium enn uran i jordskorpen. Det er nok thorium i bakken til at vi kan produsere energi til hele menneskeheten i tusener av år fremover. Så enkelt kan verdens energiforsyning gjøres. Det radioaktive avfallet fra thorium er i tillegg ikke like farlig som avfallet fra dagens produksjon. Fordi restene kun vil være truende i noen hundre år isteden for tusenvis. Dette avfallet inneholder heller ikke så mye plutonium, et grunnstoff det er lett å utvikle atomvåpen fra.

For hovedgrunnen mot atomkraft er at det kan være en stor trussel mot livet her på jorden, både gjennom atomvåpen og ulykker. Men siden restene som vil komme fra bruk av thorium ikke inneholder mye plutonium, vil det være svært vanskelig å utvikle atomvåpen. Thorium er også tryggere enn uran fordi de kjemiske reaksjonene som skjer, lett kan stoppes og kontrolleres. Det betyr at med riktig teknologi og kunnskap, vil det nesten være umulig at det skjer en stor ulykke.

Som sagt har klimakrisen og spørsmålet om riktig energiforsyning aldri vært mer aktuelt enn det er i dag. Det er her jeg mener at kjernekraft kommer inn som en god og kanskje livsviktig løsning. For produksjonen av atomkraft er mye mer miljøvennlig enn du tror. Ingen farlige klimagasser slippes ut, kun vanndamp. Thorium finnes naturlig i bakken. Ingen store naturområder blir ødelagte, for et kraftverk kan bygges nesten hvor som helst og tar ikke mye plass.

Så hva tenker du nå når jeg sier at kjernekraft er fremtiden? Blir du nå kanskje litt nysgjerrig eller optimistisk? Den eneste ulempen ved å bruke thorium til å skape energi, er at det er for få mennesker som vet om denne muligheten. Det er mangel på kunnskap og utdannede personer, mens de fordomsfulle er i flertall. Det finnes så mye mer informasjon om thorium enn det jeg har nevnt i denne teksten, men jeg vedder på at de fleste som leser dette ikke en gang visste at vi kunne bruke dette grunnstoffet som energikilde.

Så for at klimakrisen skal løses, må vi tenke utenfor boksen, vi må gå imot strømmen og vi må tørre å møte på utfordringer. Og jeg vet at hver enkelt av oss har pågangsmot nok til å gjøre dette, og som alle vet begynner forandringer i det små. Vi bør satse på thorium, for det er det som er nøkkelen til en bærekraftig verden der fremtidige generasjoner trygt kan vokse opp.