Gå til sidens hovedinnhold

Klimarealisme?

Det har ikke manglet på skarpe reaksjoner etter at Tønsbergs Blads papirutgave sist fredag inneholdt en helsides annonse fra organisasjonen Klimarealistene. «Klimakrisen finnes ikke,» var overskriften. Et mildt sagt omdiskutert synspunkt. Så hvordan kunne vi i det hele tatt bringe noe slikt på trykk?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svaret er, som så mange ganger før, ytringsfrihet. De som mener at klimakrisen ikke eksisterer, eller at det menneskeskapte bidraget til et varmere klima på kloden er beskjedent eller ikke-eksisterende, utgjør ca. 10 prosent av Norges befolkning, viste en meningsmåling det britiske opinionsbyrået YouGov gjennomførte blant 30.000 personer i 28 land. Bare USA og Saudi-Arabia scoret høyere enn Norge i andel klimafornektere.

Likevel er klimafornekterne eller -skeptikerne definitivt i mindretall. De fleste av oss tror på advarslene fra FNs klimapanel, som ligger til grunn for de store, internasjonale avtalene om utslippsreduksjoner, og som er bakgrunnen for at Norge skal redusere sine utslipp av klimagasser med 50–55 prosent innen 2030. Et mål som vil kreve store omstillinger og at alle er med, både næringslivet, det offentlige og alle oss privatpersoner.

Les også

Denne annonsen ble det bråk av: – Jeg brukte mye tid på å vurdere om vi skulle trykke den

Når noen ikke vil bidra til det de fleste av oss mener er tvingende nødvendig, eller til og med tviler på faktagrunnlaget, blir reaksjonene lett sterke. Men 10 prosent er også mange. I et demokratisk samfunn har et mindretall krav på å bli hørt, selv når de provoserer en kompakt majoritet.

Tønsbergs Blad bringer foran hvert valg annonser fra en rekke politiske partier, nettopp i ytringsfrihetens navn. Men det betyr jo ikke at vi er enige med alle. Og når Klimarealistene skriver at det er politikere, medier og aktivister som skaper inntrykk av en klimakrise, er det i beste fall uredelig argumentasjon.


De vet godt at FNs klimapanel også baserer seg på forskningslitteratur. At de er uenige i forskningsresultatene og måten de er frembragt på, er en helt annen sak. Da kunne de holdt seg til en rent vitenskapelig argumentasjon, slik de delvis gjør.

Men Klimarealistene fyrer også løs mot vindkraftutbygging, import av biodrivstoff og folk som mener vi bør spise mindre rødt kjøtt. Hva er den politiske agendaen bak dette?

Vi ønsker velkommen en faktabasert diskusjon om klimaet på kloden og årsakene til at det er i endring. Men Klimarealistene har så langt ikke overbevist oss om at de som mener utslippene av CO₂ må kraftig ned, tar feil.

Kommentarer til denne saken