Naturkapitalen svekkes, og vi styrer naturressursene våre mot kollaps. Klimakrisen er ikke lenger noe som kan komme i fremtiden, det skjer rett foran øynene våre, også her hjemme. Det er vår generasjon som må stoppe krisen, for hvis ikke er det vi som må leve med konsekvensene. Vi risikerer mye, om vi ikke handler nå, men hva kan vi gjøre for å forhindre at kloden går konkurs?

For få år siden begynte vi å kjenne det på kroppen. Økosystemer kollapser og mennesker sulter, tørster og dør. Den globale krisen har ført til flere og større områder med tørke, skogbranner, flom og jordras. Likevel fortsetter vi å slippe ut mye mer klimagasser enn det vi klarer å fange opp. Ifølge FNs klimapanel har vi under ni år på oss til å senke halvparten av verdens klimagassutslipp, før konsekvensene blir for store. Det er en oppgave som føles for stor til å bære, men noen må gjøre det.

Vi kan ikke vente lenger. Vi må fordoble investeringene innenfor fornybar energi. Fornybar energi er den nye oljen. Kompetansen og arbeidskraften fra oljebransjen, skal brukes her. Det er naivt å fortsette å være avhengige av én næring, verden er tvunget til å omstille seg fra, særlig når FN sier at vi kun kan ta opp 1/3 av oljen vi allerede har funnet. Det er på tide å innse at vi må gå vekk fra de fossile brennstoffene, og det er viktig at vi gjør oss økonomisk og energimessig uavhengige av petroleum. Omstilling fra olje er god klimapolitikk, og god næringspolitikk.

Norge har en unik mulighet for omstilling. På grunn av vår unike fagkompetanse, fantastiske naturressurser, og en trygg økonomi, kan vi bli verdensledende på fremtidsrettede industrier som hav, bioøkonomi, vind, skog og karbonfangst og -lagring. Der kan vi skape mange arbeidsplasser. Dessuten er det mange arbeidsplasser som trengs når vi skal bygge ut jernbanen, i servicetjenester, innen klimavennlig skipsfart, bærekraftig landbruk, sirkulærøkonomi og kultur. Det må satses mer på forskning og teknologiutvikling. Vi må bare tørre å ta steget videre, inn i omstillingen.

Ansvaret for at en omstilling skal skje ligger først og fremst i hendene på politikere og de som stemmer på dem. Det er statens ansvar å begynne omstillingen, men vi klarer oss ikke uten det private. Det skal være lønnsomt å investere i fornybart. For oss enkeltmennesker skal det ikke være en byrde å ta miljøvennlige valg. De miljøvennlige valgene skal være lønnsomme, og ikke mer tungvinte enn andre alternativer.

Jeg skal stemme Arbeiderpartiet 13. september, fordi vi er de eneste som kan holde folk i arbeid samtidig som vi kutter utslipp i trå med FNs anbefalinger. Miljøet- og klima rundt oss må forvaltes på en bærekraftig måte. Den viktigste investeringen vi kan gjøre er i klimavennlige arbeidsplasser og kompetanse. Avkastingen på dette vil bli flere arbeidsplasser, og at vi kan fortsette å leve på kloden vår.