Vi er 7,8 milliarder mennesker på kloden vår. Det er ganske mange mennesker. Likevel har vi ikke kommet lenger med klimakrisen som herjer rundt om i hele verden. Som liksom skal være vår oppgave å løse. Eller?

Klimaendringene får massiv oppmerksomhet i mediene, men hva er egentlig klima og klimaendringer? Klimaet er ikke været. Det vi ser ute hver gang vi åpner døra eller ser ut vinduet er været. Klimaet derimot, kan man ikke se ut av vinduet. Klima er et gjennomsnitt av hvordan været har vært over flere år og tar lengre tid å finne ut av. Ut ifra målinger flere forskere har gjort, vet vi at klimaet har endra seg og at det fortsatt vil endre seg framover med tida.

Kloden har fått feber og er syk. Gjennomsnittstemperaturen på jorda er høyere enn før, og den globale oppvarmingen vil bare gå raskere og raskere i årene som kommer. Arktis er et av de stedene som vil rammes mest på grunn av smeltende snø og is. Da hjelper det ikke å synes synd på isbjørnen som dør av sult og varme. Da hjelper det ikke å synes synd på de som mister hjemmene sine på grunn av oversvømmelser som følger av at havnivået stiger. Det hjelper ikke å synes synd på alt og alle. Vi kan ikke synes, vi må gjøre. Vi må handle!

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

En av menneskets viktigste oppgave er å ta vare på jorda og alt som lever på den. Men slik som jorda ser ut i dag …, virker det som om vi er på vei til å mislykkes. Vanntilgangen minker, mer ekstremvær, mindre isbreer og flere skogbranner. Verden ligger nå dårlig an til å nå klimamålene. Kanskje visste du at det er utslipp av klimagasser som er den største kilden til at kloden vår er så syk. Men visste du at bare vi i Norge slipper ut 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter? Tenk på hva hele verden slipper ut da!

Vi har evnen, men jeg tror vi mangler viljen. Vi mangler viljen til å gi slipp på olje, gass og makt og heller tenke mer fornybart og bærekraftig. Det er ikke mye hjelp i at Norge kutter ut petroleum, hvis ikke USA, Saudi-Arabia eller noen andre gjør det. Men, her må også vi som enkeltmennesker trå til. For det er faktisk ganske mye du kan gjøre for klimaet: spise opp maten din, ta bedre vare på det du har, slå av lyset når du går ut av et rom, kaste søpla der den hører hjemme framfor å legge den igjen der den ikke hører hjemme, fly mindre og ta mer kollektivtrafikk, er bare noen eksempler på du kan gjøre for å hjelpe. Ja, vi skjønner at å ta kollektiv blir litt vanskeligere i pandemien, men covid-19 er likevel ingen unnskyldning for å kaste maten din.

Under korona-pandemien har vi flydd mye mindre. Noe som har vært veldig bra for jorda vår og målet burde være å fortsette slik etter pandemien også. Ikke falle tilbake til det samme mønstret vi hadde før.

Men, dette må gjøres sammen. Alle Sammen. Hvis ikke, har ikke jorda noen framtid og vil dø så altfor ung! Og det vil vi ikke.