Konflikten mellom vern og fornyelse på eiendommen med bebyggelse fra 1800-tallet har vært langvarig og vanskelig. Etter å ha sittet med gården siden 2009, la Andersens selskap Storgaten 49 Tønsberg AS i 2016 frem en plan i samarbeid med eiendomsutviklerne Folksom AS. Den gikk ut på å rive både hovedbygningen ut mot Storgaten og uthuset med gavlvegg mot Tollbodgaten. De skulle erstattes av en moderne boligblokk med 25 – 30 leiligheter.

Men politikerne sa nei til å rive, og da Tønsbergs byplan ble revidert i 2018, ble det nedlagt et generelt forbud mot å rive bygninger fra før 1940. Andersen søkte da om dispensasjon for å rive bare sidebygningen og oppføre en nedskalert ny boligblokk der. Men mange mente nå at det hadde vært nok riving i Tønsberg sentrum, og både på tb.no og i sosiale medier tok de til orde for å sette foten ned. Og i 2020 vendte utvalget for plan og bygg tommelen ned også for det nye prosjektet.

Andersen ble både skuffet og irritert. Han påklaget vedtaket, men har nå bestemt seg for å satse på en renovering av uthuset og innrede fire leiligheter der. Også Andersens nye prosjekt vil kreve at noe av uthuset rives, men utseende og materialbruk på det som nyoppføres vil ligge tett opptil det gamle. Noen fasademessige endringer kommer, som vinduer i saltaket for å gjøre det mulig å innrede loftsleiligheter.

Kanskje vil noen med et strengt syn på vern mene at også dette prosjektet bør vrakes. Vi er ikke blant dem. Tvert imot mener vi Andersens prosjekt kan gi et løft til en eiendom der særlig uthuset er merket av tidens tann. Skal det bli stående uten å forfalle helt, må det investeres betydelig i utbedring, og en ombygging til leiligheter er det som kan gjøre rehabiliteringen økonomisk forsvarlig.

Arkitekturopprøret har for lengst nådd Tønsberg, og ønsket om å verne det som er igjen av den eldre trehusbebyggelsen i byen er trolig mer utbredt enn på lenge. Samtidig er det et ønske om å øke bosettingen i Tønsberg sentrum, og eiendomsbransjen ser behov for mer moderne lokaler for at bykjernen fortsatt skal være et attraktivt sted å drive næring. I flere saker har frontene mellom bevaring og ny utforming blitt steile, og politikerne har ingen enkel jobb med å balansere interessene mot hverandre. I tilfellet Storgaten 49 bør de nå puste lettet ut og ta imot Jan Petter Andersens nye forslag med velvilje.