Det er med forundring jeg leser med hvilken indignasjon kommunens ledende politikere mottar vårt forhåndsvarsel om at vi vil vurdere en anmeldelse hvis vedtaket i kommunestyret, etter vår mening, er i strid med § 2 i Naboloven, altså er ulovlig.

LES OGSÅ: Politikere trues med politianmeldelse: – Vi opplever dette som knebling av demokratiet

Deres raske og bastante reaksjon tyder på at vi nærmer oss noe som er sårt og vanskelig, at dette leses som om de har fått kunnskap om en varslet katastrofe. Og så er det bare en gjeng med «vanlige folk», de aller fleste eldre pensjonister, som ønsker å si:

«Hallo, det bor mange folk her i Conradis gate 5. Vi ønsker absolutt ingen knebling av demokratiet, men vil spørre våre tillitsvalgte, som seg hør og bør i et demokrati:

Anmeldelse

«Nå må dere høre ordentlig etter når vi sier at følgene av disse byggeplanene er veldig vanskelig og vonde for oss å leve med, for mange de siste årene i våre liv? Svarene vi får er bare korte negative vedtak i Utvalg for plan og bygg.»

LES OGSÅ: Tøvete – men ingen trussel

Hadde det vært en bedre løsning å bare komme med en anmeldelse i etterkant av møtet? Hvilke følger ville det fått for den enkelte representant hvis vedtaket nå skulle vise seg å være ulovlig? I et slikt perspektiv kan vi si at mailen har en forebyggende effekt ved at representantene kanskje tar en runde til med seg selv før møtet, kanskje leser seg opp på Naboloven.

Åpne kort

Vi syntes derfor det var bedre å spille med åpne kort og signalisere våre vurderinger i forkant. Fair play, spør du meg.

Nå bedyrer riktignok de tre politikerne at mailen er «helt uakseptabel adferd mot folkevalgte som samvittighetsfullt forbereder seg og stemmer etter egen overbevisning». Her skurrer det da litt når APs Per Martin Aamodt, leder I UPB, sier at «her gjelder det å ha partiet i ryggen.» Dette er vel ikke helt sammenfallende utsagn?

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Finnes det «lukkede rom» i labyrinten av møter, uformelle kontakter, mailer og sakspapirer?

Jeg beundrer det store arbeidet de folkevalgte legger ned i de mange tunge og komplekse saker de behandler, skal ta stilling til og avgjøre, som Nedre Langgate 19-saken. Men det forhindrer ikke at det er en demokratisk rett å forsøke å gjøre politikerne ekstra interessert i egen sak, uten å bli beskyldt for knebling av demokratiet og det som verre er.

For når det skrives at «Vi lever ikke i en politistat, vi lever i et demokrati», tar det helt av.

Politistat

Kjennetegnet på en politistat er at myndighetene griper inn, gjerne med vold, overfor sine borgere på en uforutsigbar og vilkårlig måte, det vil si uten hjemmel i lov. De som levde under krigen vet hva det dreier seg om. Anbefaling fra en gammel historielektor til de tre nevnte politikere: Ta frem de gamle historiebøkene og repeter kapittelet om demokrati versus politistat. Ta i tillegg en kikk på Naboloven.

LES OGSÅ: Tok en beslutning om Nedre Langgate 19: – Det har vært sterke, kritiske røster til hva vi er i ferd med å gjøre

Kanskje flere interessegrupper burde se litt nærmere på f.eks. Naboloven og bruke den i det politiske ordskiftet på den måten som anses mest hensiktsmessig. Det er lov det.