Gå til sidens hovedinnhold

Knusende Tjøme-dom: Retten har knapt trodd et ord av det de tiltalte har sagt

«Retten konstaterer at Breili og Svendsen fra granskingsarbeidet og under store deler av etterforskningen er blitt drevet fra skanse til skanse. Fortielser og benektelser er senere blitt avløst av innrømmelser.»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dommen fra Vestfold tingrett er klar. Den er enstemmig. Og den levner ingen tvil om at de tiltalte overhodet ikke har blitt trodd på sine forklaringer.

Forsvarere og tiltalte er overrasket over dommen. Straffen på åtte måneders ubetinget fengsel for grov korrupsjon ble umiddelbart anket. Både av arkitekt Rune Breili og av tidligere byggesaksleder i Tjøme kommune Harald Svendsen. Dermed er ikke dommen fra Vestfold tingrett rettskraftig, og Tjøme-saken fortsetter i rettssystemet. Enten som en sak lagmannsretten skal behandle, eller som en sak lagmannsretten vil avvise. Da blir dommen fra tingretten stående. Lagmannsretten vurderer alle anker, men har to grunner til å nekte å behandle en sak:

  • Hvis lagmannsretten mener det er klart at dommen ikke vil bli endret
  • Hvis lagmannsretten ikke ser noen grunn til å anke dommen

Inntrykket publikum på tilhørerbenken satt igjen med etter fem uker i retten, var at de tiltalte hadde snakket godt sammen underveis i etterforskningen. Det hadde også retten gjort til et av hovedpoengene i sin vurdering.

Les også

Breili og Svendsen anket dommen på stedet: – Vi er veldig overrasket over resultatet

«Deres forklaringer har vært preget av strategiske valg, og et gjennomgående trekk er at de ikke erkjente noe før de var blitt stilt overfor ugjendrivelige bevis. Deres forklaringer i retten må vurderes i lys av dette», heter det i dommen.

Bakgrunnen for denne vurderingen er den inkonsekvente informasjonen Breili og Svendsen har gitt helt fra BDOs granskning i 2017, via en rekke politiavhør – til avlyttede telefonsamtaler og til sist forklaringene de har kommet med i retten.

Retten går så langt at de mener en av Rune Breilis bevisforklaringer ikke «står til troende», når han under rettssaken forklarer seg om en tekstmelding som har gått mellom de to hovedtiltalte nyttårsaften 2015.

SE HELE DOMMEN OPPLEST HER:

Les også

Nå faller dommen – se direkte fra rettssalen

Dommen mener Harald Svendsens systematisk neglisjerte habilitetsreglene under sin byggesaksledelse. Han blir funnet skyldig i to forsettlige brudd på plan- og bygningsloven og omtales som en som tok seg til rette der politikerne etter loven burde vært koblet på.

Det strenge vernet strandsonen har gjennom dagens lovverk, er blitt kraftig utfordret gjennom virksomheten Rune Breili og Harald Svendsen har drevet med på Tjøme. Som Økokrim konkluderer med etter at dommen ble opplest torsdag formiddag: «Dommen gir et tydelig signal om at overtredelser av reglene på dette området også kan få strafferettslige konsekvenser.»

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.