Kåre og Suzy vil gi deg gratis buss i rushtida: – Vil vise behovet for hvordan en ny fastlandsforbindelse bør dimensjoneres

Får Venstre det som de vil, blir det gratis buss i rushtrafikken i seks måneder.