Kommunedirektøren «frikjent» for de alvorligste anklagene: – Det er en lettelse

Kommuneledelsen ble «frikjent» for blant annet mobbing, trakassering og dokumentforfalskning av granskningsrapporten. Men fikk refs for journalføring og oppfølging sykefravær.