Kommunen har fått klager på tilstanden i Storgaten 49: – Det er ingen akutt farlig situasjon

Tønsberg kommune har fått klager på nedslitt og falleferdig bygning tilknyttet Storgaten 49 og bakgården. Kommunen ba fylkeskommunen om råd, men eieren har egne planer for eiendommen.