Kommunen har solgt den grønne lungen på Vallø – nå blir det boliger her

Kommunen casher inn et par millioner på Vallø-tomt. Utbyggeren har planer om funkisboliger.