Gå til sidens hovedinnhold

Kommunene med strandsone trenger hjelp

Artikkelen er over 1 år gammel

Fram til 2014 kunne kommunene få juridisk bistand i strandsonesaker gjennom det som i dag er Miljødirektoratet. Den ordningen bør gjeninnføres. Konfliktnivået i strandsonen er ikke blitt mindre de siste seks årene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I vårt distrikt ser vi et enormt press på strandsonen. Eiendommer kjøpes opp av folk med nærmest ubegrenset tilgang på penger. Eiendommene skal så «utvikles», som det heter. Det innebærer ofte nye bygg, og tiltak som større brygger, større plen, fjerning av sivbelter og graving. Kreativiteten er stor.

Da det er byggeforbud i strandsonen, krever all aktivitet dispensasjon i forhold til plan- og bygningsloven. Ressurssterke utbyggere og eiere av fritidseiendommer legger opp til en lang prosess for å få sine tiltak gjennom. Advokater hyres inn. Eksemplene er mange i vårt distrikt. Dette er svært utfordrende og ressurskrevende for mange kommuner, og altfor mange søknader får dispensasjon.

LES OGSÅ: Både hytteeier og entreprenør er dømt til fengsel for ulovlig bygging i strandsonen

En gunstig ordning forsvant i 2014. Inntil da kunne kommunene få juridisk bistand i strandsonesaker via det som i dag er Miljødirektoratet. Ordningen bidro med juridisk hjelp i kompliserte saker hvor kommunene ikke satt inne med denne kompetansen selv. Formålet var å hjelpe kommunene i kompliserte strandsaker, og sikre allmennhetens tilgang. Mange av sakene hadde nasjonal betydning og skapte presedens.

Regjeringa med Høyre og Fremskrittspartiet fjernet imidlertid ordningen. Kommunene skulle klare seg selv. Det er grunn til å stille spørsmål om regjeringa ønsket at det skulle bli enklere for utbyggere å få realisert sine drømmer i strandsonen. Når regjeringen, med statsråd fra Høyre, nå foreslår å forandre plan og bygningsloven for å gjøre det enklere å gjennomføre såkalte små tiltak i strandsonen, er spørsmålet kanskje allerede besvart.

LES OGSÅ: Denne brygga er ulovlig satt opp, ifølge kommunen: – Båtene må fjernes

Må gjeninnføres

Flertallet i Færder kommune har støttet endringene. Dette vil neppe lette tilgang til strandsonen for Færders innbyggere. Hvis man virkelig ønsker å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og åpne mer for allmenn ferdsel, er disse innskrenkningene i loven ikke veien å gå.

Staten har et overordnet ansvar for å ivareta allmenne interesser. Sakene i strandsonen er kompliserte og krever spesiell kompetanse som langt fra alle kommunene har. Konfliktnivået i strandsonen har ikke blitt mindre siden 2014. SV mener det er på høy tid at ordningen med juridisk bistand til kommunene gjeninnføres. Miljødirektoratet foreslår også dette som et tiltak i «Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden» fra 2019.

SV ønsker strandsonen for de mange, ikke for de få med penger og makt!

Kommentarer til denne saken