I dag er det Jonas Gar Støre
som er i et kinkig uføre:
han får ikke fred
før solen går ned -
og vet ikke hva han bør gjøre...

Det sies at han har mye penger
(i alle fall mer enn han trenger),
og slikt er en pest
for såkalt "folk flest" -
i slike lokal-sammenhenger !

Men mannen er også svært ærlig,
tross rikdom som er litt besværlig...
I all politikk
han har folkeskikk -
og er for AP u-unnværlig !