Voldelige konflikter, skiftende allianser og væpnede grupper er noen av truslene som har preget deler av Mali siden 2012. I 2011 var situasjonen blitt voldsom Nord-Mali, væpnede mennesker holdt til der etter å ha flyktet fra Algerie etter landets tiårige borgerkrig. Flere grupperinger tok del i kampene mot regjeringshæren. Den ressurssvake Maliske staten hadde liten eller intet militært påsyn og har allerede en svært redusert befolkning. Ekstremismen i Mali har spredd seg over til nabolandene og totalt fem land i 2014 har dem imellom laget et sikkerhetsforhold for og igjen få kontroll over egne områder.

Mengden menneskesmugling, kriminelle grupper og mennesker på flukt øker hver eneste dag. Hele 168 000 mennesker er nå internt fordrevne i Mali, mens 139 000 mennesker flyktet over landegrenser i Mai 2019.
- Færre dør når flere vet.

Om du vil vite mer om glemte kriser og leger uten grenser sitt arbeid i utlandet, besøk nettsiden deres, legerutengrenser.no.