I tillegg til statsminister Erna Solberg (H), kom finansminister Siv Jensen (Frp) og en rekke stortings- og regjeringsrepresentanter tirsdag formiddag til Slottet for å gratulere kongeparetmed deres 80-årsjubileum.

Også Sametingspresident Vibeke Larsen var til stede for å overbringe gratulasjoner. I den såkalte ble kongeparet overrakt en rekke gaver.

Tidligere finansminister og stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen var til stede som fylkesmann i Hedmark. Sammen med fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy, ga han kongeparet en bildebok med bilder fra kongeparets besøk rundt om i Norges fylker.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ga kongeparet en evakueringsbåt til kongeskipet på vegne av Forsvaret. Fra Stortinget fikk kongeparet et maleri som viser kong Olavs edsavleggelse i Stortinget i 1958, malt av kunstneren Kira Wager.

Feiringen startet tirsdag og vil vare i to dager, og 30–40 gjester fra Europas kongehus har tatt turen til Oslo for å feire kongeparet.