Men slik har det vært i alle år. Men et idrett arrangement. avholdt på en lørdag/søndag får gjerne det oppslaget på en helside med et publikum deltagelse på ca. 100.