Koronaforbudet forlenges – dette blir avlyst

Av

Forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere forlenges til 1. september. Dermed må store musikkfestivaler og elitefotball med publikum avlyses i sommer.