Det skriver Folkehelseinstituttet i sin ukesrapport.

Det er foreløpig rapportert om 105 nye innlagte koronapasienter i uke 43. Uka før var antallet 79. Tallene for sist uke kan bli oppjustert, opplyser FHI.

Det har vært store endringer i myndighetenes teststrategi gjennom høsten, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

Mest smitte blant de yngre

Antall registrerte koronadødsfall har økt de siste to ukene. Det er foreløpig meldt om 16 koronadødsfall i uke 43, en oppgang fra elleve dødsfall uka før. Til og med 31. oktober er totalt 917 koronadødsfall meldt til FHI.

Dersom man ser på befolkningstallet, er det flest smittede blant barn og ungdom. I aldersgruppen 6–12 år er det 341,3 smittetilfeller per 100.000. Det tilsvarer 1.513 personer. Deretter følger aldersgruppen 13–19 år med 232,3 smittede per 100.000, eller 1.035 smittede.

Troms og Finnmark på smittetoppen

Fylkesvis er det mest smitte i Troms og Finnmark, etterfulgt av Oslo, Trøndelag og Viken. Det var en økning i meldte tilfeller i alle fylker sist uke.

– Økningen er størst i de større byene. Dette er ikke uventet, da det er her kontakthyppigheten er høyest. I tillegg ser vi en smitteøkning i nord som utfordrer kapasiteten i helsevesenet der, og som krever spesielle tiltak i kommunene med større utbrudd i denne landsdelen, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

– Ta vaksinen

Høy vaksinasjonsdekning bremser spredningen av viruset, men likevel er det et økende antall innleggelser blant middelaldrende og eldre.

– Vaksinasjon beskytter også de eldste svært godt mot alvorlig sykdom. Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere, sier Vold.

Meldte koronatilfeller i uke 43 var mer enn fire ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte personer i aldersgruppa 16 år og eldre.

Vold kommer med en klar oppfordring:

– Nå når så mange er vaksinerte i befolkningen, er det særlig to ting som vil bidra til å redusere smittetallene. De viktigste rådene er at alle nå må ta vaksinen de anbefales, i tillegg til å holde seg hjemme og teste seg når man er syk, sier Line Vold.

Sterkt framvekst av RS-virus

Det har vært en kraftig økning i legekonsultasjoner for akutt luftveisinfeksjon de siste ukene.

Influensa er fortsatt ikke i spredning i Norge, men forekomsten av andre luftveisinfeksjoner er høy. Særlig er utbruddet av RS-viruset i sterk framvekst.

– Antall positive prøver er økende, og sykehusene rapporterer om økende antall innleggelser, opplyser FHI.