I tillegg til de utfordringene selve viruset gir oss som samfunn, må vi ikke glemme alle de andre menneskene som til en hver tid innlegges på sykehus med behov for akutt og intensiv behandling.

Mange av de akutte sykdommene som krever intensivbehandling kan sies å være uforskyldt slik som for eksempel hjerneslag eller andre indremedisinske sykdommer. I tillegg kommer også kreftpasienter og andre alvorlige tilstander som kan kreve blodoverføringer ved operative inngrep.

Det er derfor behov for å minne befolkningen på generelt nivå om at vi kollektivt må ta hensyn til alle de som vil måtte kreve intensivbehandling i tida som kommer.

Det betyr at alle må tenke gjennom sin egenadferd og minimalisere risikoen for å havne i en situasjon som vil legge beslag på intensivkapasitetet i norske sykehus.

I praksis vil det bety at alle former for risikoadferd, slik som for eksempel risikosport, råkjøring med bil, bevege seg i ukjent eller usikkert terreng og likende må stoppe.