Kraftig nedbemanning i Scandic Norge: Havna Tjøme kan miste 10 årsverk

Hotellkjeden Scandic Norge kutter rundt 1.000 årsverk i Norge på grunn av sviktende økonomi som følge av koronakrisen. Også hotellene i Vestfold blir rammet av nedbemanningen.