Her har norske politikere lagt nasjonens hode på blokka, og solgt ut av landet noe vi har vært stolt av, norsk vannkraft. Så jaget etter profitt har vært viktigere enn egne borgere.

Men når de blir kritisert for dette, blir svaret at vi jo kan importere kraft når vi trenger det. Men når trengte vi det? Vi har jo i alle år vært selvforsynt med rimelig elektrisk vannkraft her i landet, og vært stolte av det. Men nå tjener «eksportørene» store penger på dette sirkus, og det blir utdelt store utbytter. Så en bør kanskje være glade for at det er noen som blir søkkrike på vårt arvesølv, det er jo beviset på at ren norsk vannkraft har vært en suksess.

Nå er det bare å vente på en aksjon, kanskje vi vil få en nasjon ute i gatene med «Gule vester», eller er vi nordmenn for trauste og har dratt topplua for langt ned?

Uansett, alle som har vært med på å ødelegge vår selvforsyning av rimelig elektrisk kraft bør stå i skammekroken, å tenke over hva de har vært med på. Og prøv å ha i bakhodet, Norge er ikke verdens største nasjon, vi er små. For å sette det i rett perspektiv, det bor færre mennesker i Norge enn det for eks. bor i London (ca. 9 millioner). Da forstår en at Norge ikke er verdens «navle»!.