I dette arbeidet er det viktig for oss å bruke kompetansen hos lokale entreprenører. Innen solkraft ligger mye av kompetansen i bygg- og anleggsbransjen. Mange av disse trenger oppdrag for å ikke måtte permittere ansatte under koronakrisa.

Kanskje flere kommuner og større eiendomsforvaltere også kan benytte anledningen til å gjøre byggene sine mer produktive? For er det ikke egentlig litt rart at så mye eiendomsmasse står der brakk, som uvirksom kapital, når de kan produsere verdier med hjelp av en liten investering?

Flere kommuner har planer om å kle et bygg eller to med solceller. Men nå er tida inne for en storstilt satsing på solkraft fra alle offentlige bygg.

Det vil ikke bare være et bidrag for å holde hjulene i gang i korona-tider. Mest sannsynlig vil det være en god investering for egen del. En skole som monterer solceller kan spare penger på strømregningen, selge strømmen som ikke brukes når skolen er stengt, og dermed bruke mer av budsjettet på undervisning enn på drift av skolebygget.

Vi bruker stadig mer energi. Derfor må vi også produsere mer energi. Kraftproduksjon har gitt liv og inntekter til norske kommuner i over hundre år. Men der kraftproduksjon tidligere var prisgitt et fossefall eller en rennende elv, så har alle kommuner i dag masse areal i egen byggmasse de kan produsere kraft på.

Tida er moden for å rulle ut en storstilt satsing på solkraft fra alle offentlige bygg. Det er bare å sette i gang utredningene.