Krasj skapte lange køer på Nøtterøy

Smell på Kirkeveien.