Du har hørt det før: Digitalisering og ny nettbasert teknologi skal løse utfordringer og drive samfunnet fremover i årene som kommer. Derfor trenger vi at flere jenter velger teknologifag. Det vil styrke både tilfanget og kvaliteten på teknologisk kompetanse. God veiledning fra foreldre, lærere og karriereveiledere er viktig for å gi jentene kunnskap og nye tanker om utdanning- og yrkesvalg.   

Behovet for teknologer er stort, men fremdeles utgjør menn et stort flertall av de som velger teknologisk utdanning. Det vil NHO og NITO gjøre noe med. Vi vil ha med oss den andre halvdelen av befolkningen! Syv av ti foreldre sier de vet for lite om teknologiutdanning til å ha gode samtaler med barna sine om utdanning. Det viste en undersøkelse fra Kantar TNS for NHO i 2017. De spurte jenter i alderen 12-19 år, deres foresatte og karriereveiledere om teknologiutdanning, bransjer og stillinger på arbeidsmarkedet. Resultatene viser at mangel på innsikt i dette er en barriere for hvorfor ikke flere jenter velger en teknologiutdanning.

 

Dette åpner dører

Ingen forventer at du skal ha oversikt over alle teknologiutdanningene. Men det kan være greit å vite at både studiespesialisering med realfag på videregående og tekniske yrkesfag som elektro, bygg og teknikk og industriell produksjon åpner dører til spennende jobber og/eller videre utdanningsløp. En ingeniør med fagbrev har en unik kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap og er svært attraktiv på arbeidsmarkedet. På fagskoler, høyskoler og universiteter finnes det mange spennende teknologi- og ingeniørutdanninger.

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at medlemsbedriftene har størst behov for de med fagbrev fra teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Av ingeniører er det størst behov for elektroingeniører, og ingeniører innen bygg, maskin og data. Jobbmulighetene er gode og varierte i norske og internasjonale bedrifter.

 

Ingeniørutdanning tross mattestrev

Den 5. november er NHO og NITO på Bakkenteigen i Horten med prosjektet "Jenter og teknologi". På arrangementet får jenter i 9. og 10. klasse lære mer om teknologiutdanning fra unge, kvinnelige rollemodeller. De får blant annet møte Nora Holand, som tok ingeniørutdanning selv om hun hadde strevd med matten. De får også møte Karianne Munkeby som jobber som flymekaniker og har gått elektro på videregående.  Jenny Manvik fra Sandefjord fikk 2. plass i «Kjemi Grand Prix» ved UiO i 2017 og sommerjobb i Statoil. Nå har hun bachelor og master i «Materialer, energi og nanoteknologi» og jobber i Jotun.

Elin Ringdal fra Horten er ingeniør og kan produktdesign. Hun er nå prosjektleder i kommunen og har oppgaver som spenner seg fra å lede arbeid med å rehabilitere en barneskole til 50 millioner kroner, til å sette opp et huskestativ.

Karoline Bernklev fra Sandefjord studerer informatikk ved NTNU i Trondheim og er også aktiv som journalist i studentavisen «Under Dusken» og Nassima Gartit, som valgte elektrofag på videregående, har fagbrev fra Caverionsom elektriker, gikk videre til fagskolen i Oslo og Akershus, videre til ingeniør bachelor i medisinsk teknologi og nå studerer hun BIM, digital bygningsinformasjonsmodellering. Flotte unge mennesker, ikke sant? Vi vet at de inspirerer andre – derfor tar vi dem med oss ut og rundt til skolene.

Hjelp oss med å forsterke budskapet!  Ta praten med ungdom du kjenner og veileder. Fortell dem om tekniske yrkesfag, realfag og ingeniørutdanning. Ikke fordi alle skal bli teknologer, men fordi de tror det ikke passer for dem eller vet nok om hvordan jobbene er. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker kilder til informasjon.