Gå til sidens hovedinnhold

KrF - skal de liksom kristne Færder?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det spørsmålet fikk en av oss forleden på Teie Torv: Hva skal vi egentlig med et kristenparti her på øyene? Skal dere kristne oss på alvor? Sagt en anelse syrlig.

Nei, til å «kristne» Færder har vi kirker og menigheter. Dessuten er det mye godt kristenfolk her på øyene allerede blant de som har sin gang i kirkehus og forsamlinger. Og blant folk du aldri finner der, men som har et samfunnssyn og etikk tett på kristne og humanistiske verdier. Selvsagt – og godt er det!

KrFs grunnverdier handler om tre ting: Hvert enkelt menneskes unike verdi, og alle menneskers likeverd uansett rase, kjønn, tro eller legning. Dernest om omsorg for mennesker som trenger oss; nestekjærlighet om du vil. I tillegg kommer et forvalteransvar for jorda vi lever på. Dette verdigrunnlaget henter vi fra både menneskerettighetene, vår mer enn tusen års kristne kulturarv og fra Bibelen. Dette er grunnverdier vi deler med mange og er stolte av.

Men dette kan fort bli festtaler og floskler hvis vi ikke sier noe om hva det betyr i praksis for folk flest. Og for vårt vedkommende: her på Færderøyene. Noen eksempler:

Menneskeverdet er noe KrF ønsker å løfte opp helt ut i det praktiske planet. På kommunalt nivå betyr det for eksempel at vi vil være vaktbikkje for alle de som faller utenfor i ulike sammenhenger: Mennesker med nedsatt funksjonsevne, familier med store belastninger og særskilte behov for pleieassistanse, drop-outs i skolen osv. Slike finnes det mange av i vår kommune. KrF vil være i første rekke i kamp for disse!

Nestekjærlighet eller omsorg er en annen grunnverdi for oss. Tatt ned på det praktiske planet må dette vise igjen på en rekke områder, for eksempel hvilken omsorg vi viser våre eldre og pleietrengende. Her er mye å glede seg over i Færder, men samtidig noen rystende mangler som vi har sett i media i det senere. Dette ønsker KrF å ta tak i. Vi vil også gjøre noe med en av vår tids store folkelidelser blant eldre: ensomhet. Den finnes i Færder også. På den andre enden av aldersskalaen ønsker vi å få flere helsesykepleiere – tidligere tiders helsesøstre – i skolen. Det er omsorg på bakkeplanet for ungdom i Færder. Dette etterspør de, KrF tar den kampen.

Forvalteransvaret er vår tredje grunnverdi. Det handler om å ta vare på naturen og miljøet. Sagt i Færder-språk: Mer trafikk over på kollektiv, bedre busstilbud, flere ladeplasser for elbiler, vern av dyrka mark for å nevne noe. I tillegg ønsker KrF å kjempe for å ta vare på kulturlandskapet, få flere kyststier, verne strandsonen og sikre tilgangen til sjøen for folk flest. Her gjenstår litt i Færder…

Hva så med for eksempel boligbygging, næringsarealer, kommuneutvikling og skole? Her finnes ingen «kristen» politikk på disse områdene heller. Men KrFs grunnverdier er med når vi går inn også i disse viktige temaene for Færders befolkning. KrF har en helhetlig politikk hvor menneskeverdet, omsorgen og forvalteransvaret preger praksis. Ønsker du mer av disse grunnleggende verdiene for alle mennesker i hverdagspolitikken, er KrF et godt valg!

Kommentarer til denne saken