Østre Bolæren om igjen, mener politikerveteranene Steinar Gullvåg (Ap), Dag N. Kristoffersen (V) og historieentusiast og lokalpatriot Eivind Luthen. De minnes hvordan festningsøya på den andre siden av Tønsberg-skjærgården i 2004 ble solgt av Forsvarsbygg til Brunstad Conference Center (BCC), eid av Den kristelige menighet. Mange fryktet at det i realiteten ville bety at øya ikke ble mer tilgjengelig for folk flest enn den hadde vært gjennom nær 90 år med Forsvaret som eier. Dermed mobiliserte lokalsamfunnet, med en egen aksjonsgruppe og daværende fylkesordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) i spissen. Regjeringen og Forsvarsbygg ble presset til å la handelen gå om igjen. Ny eier ble Vestfold fylkeskommune, som fra nyttår 2016 overdro øya til Nøtterøy kommune.

Hva så med Håøya? Her sa Færder kommune i 2018 nei til å overta bygningsmassen på øya, for å slippe vedlikeholdet. Nå vil Forsvarsbygg fradele de bebygde eiendommene og selge dem ut til private. Selv om allmennhetens ferdsel skal sikres med tinglysinger, er det flere som advarer og mener dette vil fortrenge turgåere og båtfolk. I stedet burde de gamle husene overdras til foreninger som Oslofjordens friluftsråd, Den Norske Turistforening o.l., som tar ansvar for vedlikeholdet samtidig som de sikrer at øya i sin helhet forblir åpen for alle, mener de.

Vi er enige med Dag N. Kristoffersen i at Forsvarsbygg synes å ha lært lite av Bolærne-saken. Stortinget ba i etterkant av den om at forsvarseiendommer som skulle selges skulle gjennomgås med tanke på verdien for allmennheten. Håøya er et flott turområde, og byr på flere viktige militære kulturminner fra årene rundt 1900, da Norge rustet opp for å kunne ta en væpnet konflikt med Sverige. Med en god båttransport, f.eks. at Håøya blir anløpssted for Veierlandsbåten, bør potensialet være stort. Dette virker ikke godt nok utredet fra statens side.

Så har vi ikke glemt at Østre Bolæren ble en kostnadsbombe for fylkeskommunen. Derfor er det lett å skjønne kommunens motvilje mot å overta bygningsmassen. Men bygningsmassen på Håøya er av en annen karakter, og bør kunne vedlikeholdes med langt enklere midler av f.eks. foreninger. En realistisk sammenligning er Mellom Bolæren, der øyas egen venneforening har gjort en stor og vellykket innsats med å restaurere Grevestuen og de gamle småbrukene. Vi tror det er dugnadsvilje i lokalsamfunnet vårt. Derfor bør Færder kommune sette seg i spissen for å bevare Håøya for allmennheten, i første omgang med å si nei til fradeling og kreve reguleringsplan for øya.