Ny politimester mener reformen ikke kan kalles «nærpolitireform»: – Det begrepet er vanskelig å forsvare

POLITIMESTER: Ny politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, betegner seg selv som prosessorientert og opptatt av å holde farten oppe i politireformen.

POLITIMESTER: Ny politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, betegner seg selv som prosessorientert og opptatt av å holde farten oppe i politireformen. Foto:

Lite penger å rutte med. Rutinerte politifolk som ikke orker mer. Og trøbbel i egne rekker. Sør-Øst politidistrikts nye politimester, Ole B. Sæverud, har litt å henge fingrene i.

DEL

(Østlands-Posten) Omleggingen i politireformen har langt fra gått knirkefritt i Sør-Øst politidistrikt. Nå har politimester i Troms, Ole B. Sæverud, blitt beordret til sør, men han har ingen tro på noe «quick fix» for å bøte på utfordringene i politidistriktet.

– Fire distrikt har blitt til ett , og før det igjen var det tolv. Det er ulike organisasjoner, prioriteringer og syn på politiarbeid – og det er ikke gjort over natta, fastslår Sæverud, som likevel vil ta med seg erfaringer fra Troms inn i den nye jobben.

– Erfaringer ved gjennomføringen i Troms er viktig å ta med seg, om enn ikke valgene som er gjort, sier han, og understreker at reformarbeidet vil gå sin gang i Sør-Øst politidistrikt.

– Det er viktig å holde fart i den videre gjennomføringen av reformen, understreker han.

Ikke nærpoliti

Men at det er snakk om en nærpolitireform, er han ikke enig i. Når lensmannen forsvinner og politifolk blir sentralisert, tror han ikke folk oppfatter det som et nærpoliti.

– Det er feil branding fordi det er vanskelig å forsvare. Det fungerer dårlig som begrep, mener den nye politimesteren.

Han har tro på mer spesialisering og et mer spisset politi med spesifikk kompetanse på saker, og mener utviklingen med fokus på større kompetanse på enkeltområder er viktig.

– Den gamle lensmannen avdekket ingen familievoldssaker. Den snille fotballtreneren eller hyggelige rørleggeren kunne jo ikke gjøre sånt, sier han, og viser til at man nå avdekker flere saker av denne typen.

Det fungerer også som forebygging av ny kriminalitet, hevder han, og viser til at barn og unge som blant annet opplever vold i hjemmet kan få problemer senere hvis det ikke blir oppdaget.

Disse sakene skaper ny kriminalitet, både rus og vold, ifølge politimesteren.

LES OGSÅ: Tente på ni søppelkasser og container på flere adresser i Larvik sentrum

Knallhard prioritering

At det skrikes om mer penger til reformarbeidet bruker han ikke mye energi på. Den nye politimesteren er ikke opptatt av hva politiet ikke har, men mer av hva de har.

– Vi har 1,5 milliarder kroner. Det gir oss handlingsrom.

– Men mye av budsjettet går til å dekke opp for lønn. Da blir det lite igjen til andre oppgaver som politiet skal gjøre?

– Lønn betales til folk for at de skal gjøre en jobb – og det er ikke bortkastet. Men vi må prioritere knallhardt.

Han startet mandag og skal i starten pendle hjem til Troms hver 14. dag, men på denne kanten av landet skal han få bukt med stor frustrasjon i egne rekker over reformen.

POLITIRÅDET: Den nye politimesteren, Ole B. Sæverud, har troen på politirådet som en arena der politiet og kommunen sammen kan forebygge kriminalitet i nærområdet.

POLITIRÅDET: Den nye politimesteren, Ole B. Sæverud, har troen på politirådet som en arena der politiet og kommunen sammen kan forebygge kriminalitet i nærområdet. Foto:

LES OGSÅ: – Vi er vant til å få mye kjeft, men noe slikt har jeg aldri opplevd

Kom sent i gang

Sæverud mener det nye store politidistriktet fikk utfordringer fordi Sør-Øst politidistrikt var siste distrikt som fikk felles datasystem- og dermed måtte vente med felles saksbehandling til alt var på plass. Det tror har påvirket synet og gjennomføringen av reformen.

– Jeg tror det er en utfordring. Vi var ikke klar før datasystemet var på plass. Det er et bakteppe, mener han, og viser til misnøyen til nå.

– Det er ingen snarveier eller enkle grep.

At det har vært skepsis tror han også kan bunne i usikkerheten mange har følt knyttet til organisering og hvor folk skal jobbe.

– Man ventet veldig lenge med å få ett distrikt, og det er også en belastning. Hvis du venter veldig lenge med «hvor», er det vanskelig å vite «hvorfor».

Når han skal beskrive seg selv som leder betegner han seg selv som «veldig prosessorientert».

– Jeg har stor tro på at folk tar ansvar for det arbeidet de har. Skal man stille store krav, så må man også ha verktøy til rådighet, påpeker han.

LES OGSÅ: Vestfold-politiker vil gi narkosmuglere «ei kule i panna» eller sende dem til Svalbard for å bære isblokker

Flere seksuelle overgrep avdekket

Samtidig som politiet skulle gjennom en stor reform, førte samfunnsutviklingen til en endring i kriminalitetsbildet.

– Det har vært et paradigmeskifte med en økning av volds- og sedelighetssaker, og mindre vinning. Dette har kommet mens Politi-Norge har vært i reform. Det er langt mer arbeidskrevende med vold og sedelighet. Det utfordrer oss på kapasitet, forklarer han.

Selv om det avdekkes flere sedelighetssaker, som for eksempel overgrep mot barn på nett, tror ikke politimesteren det er fordi det er flere slike saker i dag, men at samfunnet har blitt flinkere til å oppdage dem. Samtidig får politiet bevis når kriminaliteten foregår på nett.

– Hvis det blir samme økning i saker fra 2019 til 2023, som fra 2013 til 2018, vil vi trenge 600 flere etterforskere, sier han, for å forklare den enorme økningen innen sedelighet, og behovet for spesialiserte etterforskere.

LES OGSÅ: Mor siktet for medvirkning til voldtekt av egne barn

Politirådet er sentralt

Den nye politimesteren har troen på at politirådet, som er det offentlige samarbeidet mellom politidistriktet og kommunene, er viktig i det videre arbeidet med politireformen.

– Det er en viktig nøkkel i reformen. Kriminalitetsforebygging er ikke politiets oppgave alene, understreker han, og viser til elementer som bemanning i skoler, tilbud om ungdomsklubber, integrering av flyktninger og hvordan kommunen følger opp innbyggere med rusproblemer.

Han mener arbeidet med å sammen se på hvilke utfordringer kommunene har, og samarbeide om hva det er viktigst å ta tak i, vil være fruktbart.

– Vi skal ikke dytte ting over på kommunen, men vi skal gjøre det sammen. Da har vi større effekt, sier han.

– Men kommunene har også knappe ressurser?

– Både politiet og kommunen vil alltid trenge mer ressurser. Hvis vi får alle de pengene vi ønsker oss, så blir vi en politistat. Da blir vi et overvåkingssamfunn – og dit skal vi ikke, mener Sæverud.

LES OGSÅ: Trygve Bøe krevde penger for sprekker – så la kommunen bilder på bordet: – Saken er ute av verden

Håper de ansatte får en pause

Hovedtillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i Vestfold, Geir Jarrett-Arnesen, er positiv til at Sæverud nå har tatt over.

– Det er positivt at det kommer en utenfra som ser på Sør-Øst med helt nye øyne, sier han.

Jarrett-Arnesen håper de ansatte blir skånet framover.

– Jeg håper at vi ansatte skal få en pause. Alle sparetiltak har gått utover oss. Jeg håper det er mulig å se på andre ting i starten, sier han, og viser til budsjettsituasjonen i distriktet, som blir svært anstrengt.

Den nye politimesteren startet i jobben mandag denne uka. Han er i utgangspunktet beordret til Sør-Øst politidistrikt i ett år etter at tidligere politimester Christine Fossen fikk en ny stilling i Justisdepartementet.

Artikkeltags