Beslagla 21 sexdukker som ligner barn

NY UTVIKLING: Totalt 21 slike dukker har blitt beslaglagt av Tollvesenet siden høsten 2016. Dukkene er omtrent en meter lange.

NY UTVIKLING: Totalt 21 slike dukker har blitt beslaglagt av Tollvesenet siden høsten 2016. Dukkene er omtrent en meter lange. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Dukkene er rundt en meter lange. Noen av dem har vært pakket inn i barnetepper og hatt barneklær på.

DEL

(Sandefjords Blad) Kripos opplyser i en pressemelding at de slår full alarm etter at Tollvesenet de siste månedene har beslaglagt 21 sexdukker som ligner barn.

Det er norske borgere i alderen 18 til 60 år, bosatt over hele landet, som har bestilt og importert sexdukkene.

Tollerne har reagert sterkt på synet:

– Tolletaten oppdaget at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn første gang i 2016. Etaten valgte på eget initiativ å anmelde disse sakene fordi vi mistenkte at importen kan være straffbar eller føre til straffbare handlinger, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Ferner Bergersen i Tolletatens etterretningssenter.

Trenden er økende:

– Tolletaten opplever at importen av sexdukker utformet som barn øker. Mottakerne som vi har avdekket er utelukkende menn, de er bosatt fra nord til sør i Norge og kommer fra alle samfunnslag.

– Pakket inn i barneteppe

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, mens flere har tilgang til barn via jobb eller familie.

Sex-dukkene er rundt en meter lange. Noen av dukkene har vært pakket inn i barnetepper og hatt barneklær på. Med pakkene har det fulgt diverse renseutstyr.

– Å verne barn mot seksuelle overgrep er en av de viktigste og høyest prioriterte oppgavene til politiet. Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn. Dukkene er svært virkelighetsnære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn, opplyser Kripos.

– Personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden.

– Ny trend – svært alvorlig

For Kripos er det avgjørende at disse personene oppdages.

De viser til at i den nye straffeloven er barn beskyttet gjennom blant annet §311: Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Det er allerede iverksatt etterforskning i flere av disse sakene, da med tanke på en mulig overtredelse av Straffelovens §311.

Kripos vil følge nøye med på hvordan dette blir vurdert av domstolen.

– Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på. Politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep. Her har tolletaten gått foran som et svært godt eksempel, sier leder av Voldtektsseksjonen på Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen.

Artikkeltags