Lørdag 29. februar inviterer Vestfold journalistlag, Tønsbergs Blad og biblioteket til et arrangement som skal handle om fakta og falske nyheter.

Det er mange opplysninger som utgir seg for å være sanne. Klarer vi som leser, medieforbruker, journalist eller forsker å oppdage fakta som falske når de tilsynelatende fremstår som sanne? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst nærmere her.

– Stemmer påstanden?

– Folk har til alle tider blitt lurt. Problemet nå er at de metodene og verktøyene som dem som ønsker å lure deg har til disposisjon, er langt flere og langt mer effektive enn tidligere, sier redaktør Kristoffer Egeberg i nettstedet faktisk.no.

faktisk.no sin redaksjon har som heltidsjobb å gi deg svaret på det helt grunnleggende spørsmålet «stemmer påstanden»?

Og «påstanden» det kan være snakk om, dukker stadig hyppigere opp, i stadig flere sammenhenger, den når stadig flere, spesielt gjennom deling i sosiale medier. En påstand som settes ut, har i dag større slagkraft enn den noensinne tidligere har hatt.

– Det er derfor desto viktigere at den er korrekt, og når den ikke er det, at dette blir påpekt dokumentert og korrigert, poengterer Egeberg, og legger til:

– Et problem i denne sammenhengen er at vi mennesker er sånn skrudd sammen at vi utgangspunktet har en sterk tilbøyelighet til å ta til oss og dele påstander og budskap som passer med våre egne ståsteder og synspunkter. Om en påstand eller et budskap skulle passe med det man selv mener, så har man selvfølgelig liten lyst til å høre at denne eventuelt ikke stemmer.

– Vil bli helt forferdelig

I forbindelse med saker som setter følelsene til mottakeren i sving, oppstår det et stort rom å boltre seg i for dem som måtte ønske å manipulere virkeligheten.

– I ytterste konsekvens kan en slik utvikling føre til et samfunn og en tilværelse hvor man til slutt ikke aner hvor sannheten stopper og løgnen begynner. Når alt fra hvem vi stemmer på til om vi kan stole på vår egen bankforbindelse er blitt ofre for manipulering, vil det jo bli helt forferdelig. Det vi, for å motvirke en slik utvikling må og kan gjøre, er å bygge opp et faktisk vern mot de flaske nyhetene, sier han.

Dette vernet består rett og slett av å skape en kultur for kildekritikk, for sunn skepsis, hos hver enkelt av oss.

– Vi må alle bli flinkere til å stille oss selv spørsmålet «stemmer dette?», «er dette virkelig tilfelle?». Dessuten må vi bli enda mer kritiske til hva vi faktiske «liker» og deler i sosiale medier. Dette er en relativt skummel verden der ute, hvor meninger og valg hele tiden utfordres av ulike avanserte former for aktiv manipulering. Følger vi ikke selv med her, og det med en grunnleggende kritisk innstilling, vil vi langt på vei være sjanseløse i det lange løp, advarer Egeberg.

I tillegg til Kristoffer Egeberg fra faktisk.no, deltar også forsker Bente Kalsnes, ansvarlig redaktør Sigmund Kydland i Tønsbergs Blad og leder av Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen på dette arrangementet om falske nyheter.

Det hele er en del av Tønsbergs Blads 150-årsfeiring, og arrangeres i samarbeid med Norsk Journalistlag i Vestfold og Tønsberg og Færder bibliotek.