Vi har en nedslitt basketballbane, en huske og noen bord med benker. Uteområdet er i tillegg for lite for antall elever. Her tenker Elevrådet at det er mye rom for forbedring, og mener det er kritisk at vi finner en løsning.

I høst har det vært mer hærverk på skolen enn vanlig, og vi tenker at grunnen til dette kan være at elevene har det trangt og at det er lite å finne på i friminuttene. Elever har behov for et avbrekk med friskluft og fysisk aktivitet fra den ellers stillesittende og skjermfylte hverdagen. Når tilbudene i skolegården er så begrenset, er også mulighetene begrenset. Hva skal man finne på? Fysisk aktivitet er livsviktig, for både helsen, læringen og det sosiale. Skolen har gjennom mange år kommet med utallige forslag uten at det er blitt satt av nødvendige ressurser, men vi gir oss ikke av den grunn!

Vi har mange ideer og forslag til uteområdet. Det er viktig for oss at elevene har et variert tilbud av aktiviteter. Fotball er noe mange liker, så en ballbinge hadde vært populært. Vi trenger også ulike apparater og flere sitteplasser. Uteområdene er modne for utvidelse og oppgradering.

Psykisk helse er et satsningsområde for kommunen. Vi føler oss nedprioritert. Ettervirkninger av pandemien har vi ikke sett enda. Det koster penger å forebygge, men hvis vi investerer i barn og unge på Borgheim tror vi at vi vil se masse positivt rundt den største ungdomskolen på øya, ja rett og slett snu en litt negativ trend og spare penger for kommunen på sikt. Vi ønsker å hjelpe elevkullene som kommer. Vi ønsker en skolegård som oppfordrer til utelek. Hvis det i tillegg bidrar til bedre psykisk helse hos den enkelte er det en uvurderlig investering for fremtiden.

Det er vår tur til å bli prioritert nå!