Kronos Titan «valgte bort gjenvinning» for 35 år siden. Valget resulterte i NOAH, Langøya. Siden NOAH ble solgt fra staten til Bjørn Rune Gjelsten, økte importen fra 65 000 tonn, til 250–400 000 tonn årlig.

Importen i 2018 var rekordhøy, og oversteg 500 000 tonn, skal vi tro deres egne rapporter til Miljødirektoratet. Med økt import har også regnskapet sett stadig penere ut, men har profitten gått utover ønsket og viljen til å utvikle?

Spørsmålet er legitimt, for der konkurrentene startet utvikling av alternativ behandling for mange år siden, har NOAH fortsatt å fylle hull. Derfor stusser vi litt på adm.dir. Jan Klauset i Kronos Titans uttalelser til Varden;

– NOAH har best teknologi.

Vel vitende om Norsep, Halosep, Ash2salt, tilbyr NOAH virkelig den beste teknologien? Når flygeasken i stor grad kan gjenvinnes, fremfor å blandes med syren, som også kan gjenvinnes?

– Klauset er skeptisk til å sende syre til Raudsand både på grunn av miljø og økonomi.

Men, vel vitende om NOAHs konsept, å regelrett dumpe deres syre blandet med enorme mengder importert avfall blant 10 000-vis av mennesker, er det greit, både for vårt miljø og økonomi?

– Vi kan ikke uttale oss om hvordan de tenker å dekke inn merkostnadene til frakt.

Merkostnader ved frakt? Er ikke ledelsen i Kronos Titan kjent med «forurenser betaler»? Dette argumentet er tynnere enn den utvannede syren som produseres hos Kronos. Apropos kostnader, hvordan ville regnskapet sett ut ved gjenvinning av syren?

Renseanlegg er en investering, derimot har du mange utgiftsposter i dagens modell; Kjøp av ny syre. Transport av ny syre. Transport av tynnsyre. Behandling av tynnsyre.

Miljøregnskapet? Ny syre verken lager eller frakter seg selv?

Avfallet som kommer til Langøya, for å blandes med Kronos syre kommer ikke ramlende ned fra oven? Det går daglig, anslagsvis 40 tunge kjøretøy gjennom Holmestrand sentrum i retning Langøya. I tillegg kreves 100-vis av skipslaster fra inn- og utland med avfall i året til Langøya.

Med NOAHs Langvik konsept, ville dette også øke omfanget av transport betraktelig, anslagsvis 230 skipslaster årlig, til Brevik fra Langøya, ifølge NOAHs egne hjemmesider.

Hvert eneste ett av disse skipene har en kostnad, ett karbonavtrykk, og en risiko. Alt leder tilbake til en ting, Kronos Titans manglende vilje til å resirkulere egen syre. Klauset bør ikke uttale seg om Kronos Titans miljøaspekt før de selv gjør nødvendige grep. Kronos Titan kan ikke lenger peke på kostnader, NOAH kan ikke lenger peke på samfunnsansvar.

Vi kan ikke, vil ikke, og skal ikke fortsette løpet som er kjørt de siste 35 årene, det skal ikke videreføres! Når man ikke bare kjenner årsaken og symptomene, men også sitter med løsningene, kan ikke omverdenen lenger akseptere at Kronos Titan fortsatt nekter å fullrense.