Thesbi lager helaften i «hølet»

Lørdag blir det mer enn «bare» et teaterstykke i Thaulowhullet.