Nå kan du se filmklubb-film også i denne byen

Horten filmklubb er tilbake etter sommerferien, og lover å fortsette med å vise smal, bred og engasjerende film, også denne høsten.