Ronny vil bringe denne gården tilbake til sin fordums prakt

Arbeidene med å reparere og å istandsette Svend Foyns fødested, Foyngården i Nedre Langgate, er nå igangsatt.