Denne kinoen er én av tre i landet som har hatt publikumsvekst i år

Flere besøkende og større lokal markedsandel. Brygga kino gleder seg over egen positiv utvikling.