Det føler prosjektleder for «Slagene på Re», arkeolog Kjersti Jacobsen seg mer enn rimelig sikker på.

Ifølge Jacobsen er området ved Stange gjestegård og Ramnes kirke nå fullstendig avskrevet som mulig åsted for det sagnomsuste middelalderslaget.

Del

– Har funnet «høystakken»

– Jeg har meget stor tro på at jeg nå har funnet «høystakken», stedet der slaget sto i 1163. Dersom vi nå finner en bekreftelse på at det har foregått et slag her, vil det i så fall være snakk om Nordens eldste påviste slagsted, opplyser Jacobsen.

«Høystakken» hun snakker om, er et 277 mål stort område rundt gårdene Linnestad og Klopp i Re. Nå gjenstår det eventuelt bare å finne den berømte «nåla», det nøyaktige slagstedet.

I oktober går arbeidet i gang med søke etter slagspor på jordet nedenfor gården til bonde Olav Linnestad. Et team med svenske eksperter skal scanne marken med avansert detektorutstyr.

LES OGSÅ: Svenskene rykker inn

25 kvadratkilometer

– Hvis vi er heldige, rekker vi over 25 av disse målene i løpet av de to ukene som i høst er avsatt til dette arbeidet. Skulle vi mot formodning ikke finne noe, vil jeg sterkt argumentere overfor styringsgruppa at vi tar 25 nye mål til neste år. Og året etter det også, om nødvendig. Her er jeg nemlig skråsikker på at det må være noe, fortsetter Jacobsen.

Det som først og fremst gjør hennes så sikker i slagsaken, er et nitid forarbeid med det lille som finnes av kilder.

LES OGSÅ: Han skal finne slagstedet på Re

Geografisk beskrivelse

– Når det gjelder slaget i 1177, finnes det så å si ingenting av skriftlige kilder. Dermed blir det nærmest umulig å lokalisere det slagstedet. Men når det gjelder slaget fjorten år tidligere, i 1163, er dette nevnt både hos Snorre og i Fagskrinnasagaen.

Det er i sistnevnte at jeg har funnet fram til en geografisk beskrivelse av troppenes bevegelser, som etter min mening peker rett på dette området, forteller prosjektlederen.

LES OGSÅ: Dette sverdet kan bevise slaget på Re

Jacobsen er innforstått med at disse kildene ikke er hundre prosent gyldige som historisk materiale.

– En forutsetning er jo at slaget virkelig fant sted. Og om vi går ut fra at det gjorde det, så kan jeg ikke forstå annet enn at dette må være stedet, sier prosjektleder Kjersti Jacobsen og ser utover jordene ved Linnestad gård.