Her forsøkte Quisling å «samle» Norge

På Borre forsøkte Vidkun Quisling på 1930- og 40-tallet å samle Norge på nytt.