11.406 besøkende konsumerte 118 kilo villsvin her

For første gang hadde Middelalderfestivalen villsvin på menyen. Det satte et rekordstort publikum tydeligvis pris på.