Ønsker å hjelpe denne festivalen på beina igjen

Slottsfjellfestivalen har søkt Tønsberg kommune om 300.000 kroner i støtte til forprosjekt for en nyetablering av festivalen, sommeren 2020.