Slottsfjell: – Ingenting er sikkert før alt er sikkert

Det foreligger fortsatt ingen avklaring omkring Slottsfjellsfestivalens fremtid.