– Vi må hegne om gaupa, den er sjelden å se her i Vestfold. Men nå har vi fått en hit.

Daglig leder Grethe Meyer Iversen er fornøyd med den nye tilveksten i Sti for øye på Fossnes. Gaupa, som nå står og speider utover stien og alle menneskene som tusler forbi. Nå er riktignok gaupa laget av ståltråd, fjær, hestetagl og lim, men som de andre dyrene her, er den svært livaktig.

Det er kunstneren Sally Matthews fra Wales som har laget gaupa, samme kunstneren laget ulvene og villsvinet.

Oppløst

– Men villsvinet vårt er dessverre død. Hun gikk rett og slett i oppløsning, og en dag lå hun med stålbeina i været, forteller Iversen. – Og nå har jeg henne i ei krukke på skrivebordet, kremert for all evighet.

Det var Matthews som selv valgte plassen skulpturen skulle stå på, oppe på en liten knaus. Slik gaupene i virkeligheten ofte står, for å betrakte byttet. Du må følge godt med i omgivelsene hvis du skal få øye på henne, og slik er det med flere av Sti for øyes skulpturer.

 

Du må bruke sansene, følge med og være klar for et lite grøss også. Nede i det brune og gule høstløvet ligger det et digert øye og følger med på hva du gjør, ulvene stirrer på deg fra sin utsiktsplass. Og inni skogen kan du høre Stokkes egen lyriker Harald Sverdrup lese dikt, i lyddusjen.

Mange besøkende

– Vi vil gi publikum en naturopplevelse, samtidig med at de kan se kunst fra mange dyktige kunstnere, forteller Iversen. – I år passerer vi 30.000 besøkende her oppe i skogen, det er jeg stolt av.

Stien består av et variert løypenett, med i alt 14 installasjoner. De neste dagene er den tyske kunstneren Cornelia Konrads på besøk på Fossnes. Hun er en av de mest anerkjente kunstnere av installasjoner i naturen i Europa.

– Hun skal gjøre seg kjent med skogen vår, få inspirasjon, og komme med et forslag som vi i styret vil behandle, forteller Iversen. – Det meste her foregår utendørs, både sommer som vinter. Vi har arrangert konserter her, som har samlet mange mennesker, men vi har savnet et sted innendørs hvor vi har kunnet samle flere mennesker. For å prate sammen, få en kopp kaffe og et kakestykke. Det arbeider vi med nå, sier Iversen.

Vokser seg store

Stiftelsen Sti for øye har overtatt vederlagsfritt fra tidligere Stokke kommune hele bygningsmassen på Fossnes. Hovedbygget skal etter planene inneholde konferansesal, kursrom og mulighet for overnatting. Kafeen, Lumen,  som nå er i drift, skal de fortsatt samarbeide med. Garasjeanlegget er delvis i bruk nå, med kunstutstillinger og filmframvisninger. Det vil de bygge om, til et mer moderne anlegg.

 

I de små husene på området bor det i dag sju kunstnere, med hvert sitt atelier. I tillegg leier flere andre kunstnere lokaler på det store området.

– Det Stokke kommune har bidratt med er vi veldig glade for. De har trodd på ideene våre hele tiden, og vi har hatt stor støtte og følt entusiasme fra den nå avgåtte kultursjefen og ordføreren, sier Grethe Meyer Iversen.